תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

מי אנחנו

"קיבוצניקים עם החברה" הוא מיזם המוביל את ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית בקרב הקיבוצניקים והקיבוצים, למען תרומה לחברה בישראל. המיזם משלב קשר עם גופים וארגונים שונים, ובהם גורמי התנדבות ארציים ואזוריים, ארגונים ממשלתיים, עסקיים ומהמגזר השלישי, מתנדבי קבע וכאלה שעשו מעשה חד פעמי. בנוסף לעשייה בשטח, מתקיימת פעילות נרחבת שמטרתה להעצים את ההתנדבות של הקיבוצניקים, הקיבוצים, מפעלי התעשייה הקיבוצית, ועוד.

במטרה לבנות את ההתנדבות כמרכיב מרכזי בחיים הקיבוציים לטווח ארוך, ולאפשר לה להפוך לאחד מהדגלים הראשיים שמניפה התנועה הקיבוצית - מתקיים בארגון תהליך יסודי של הקמה ותחזוקה על-ידי מוביליו: ערן שחר (פלמחים) ועודד אונגר (ראש-הנקרה), תוך איגום כל הכוחות הקיבוציים למימוש החזון שניסחה ההנהלה הציבורית, בראשה עומד גברי ברגיל (רמות-מנשה).

החזון שלנו:
"קיבוצניקים עם החברה" פועל בקרב הקיבוצים וחבריהם למען עידוד ההתנדבות והעזרה לזולת, מעורבות בקהילה, תרומה משמעותית לחברה הישראלית וחיזוק ערכי הסולידריות והערבות ההדדית. הארגון יוזם ומקדם הזדמנויות להתנדבות; מהווה מוקד לתרומה ולעשייה חברתית; מרכז את פעילות ההתנדבות שעושים הקיבוצים וחבריהם ברחבי הארץ; מפעיל מערכת הכוונה, תמיכה, הכשרה וליווי של המתנדבים ומספק תשתית ארגונית וניהולית לפעילותם: מאגר מידע, רשת קשר, שייכות וגיוס משאבים.
פעילות הארגון מנוהלת באופן מקצועי ויעיל, בבקרה ובשקיפות מלאה לכלל הציבור.

הפרויקטים המרכזיים בהם מתמקד "קיבוצניקים עם החברה":

  • קידום מבצע התנדבות ארצי עם "לקט ישראל" לאיסוף עודפי מזון מהשדות ומהמטעים בקיבוצים וממפעליהם.
  • קידום תכנית להדרכה תקציבית וליווי כלכלי, בעזרת מתנדבים, למשפחות בקיבוצים בכל רחבי הארץ.
  • בנייה וניהול של רשת-קשר המעבירה מידע שבועי ומטפלת בפניות רבות (שאלות, בקשות לסיוע). הקמת אתר אינטרנט והפעלת רשת של אתרים קיבוציים, דף פייסבוק ועוד, שיתרמו הן לניהול המתנדבים הקיימים והן לגיוס מתנדבים נוספים.
  • קידום מיפוי ההתנדבות והתרומה - בעשייה ובמימון - של מפעלי התעשייה הקיבוצית, לצורך עידוד הפעילות והעצמתה.
  • קידום פרויקט בו יקבל על עצמו כל קיבוץ מיזם התנדבותי מרכזי ויבצע אותו עם כלל החברים.
  • בניית מערך של פעילויות בתאום ובשיתוף משרד הרווחה.

 

Back to Top