תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

קיבוצניקים עם החברה

"קיבוצניקים עם החברה" פועל בקרב הקיבוצים וחבריהם למען עידוד ההתנדבות והעזרה לזולת, מעורבות בקהילה, תרומה משמעותית לחברה הישראלית וחיזוק ערכי הסולידריות והערבות ההדדית. 

הארגון יוזם ומקדם הזדמנויות להתנדבות; מהווה מוקד לתרומה ולעשייה חברתית; מרכז את פעילות ההתנדבות שעושים הקיבוצים וחבריהם ברחבי הארץ; מפעיל מערכת הכוונה, תמיכה, הכשרה וליווי של המתנדבים ומספק תשתית ארגונית וניהולית לפעילותם: מאגר מידע, רשת קשר, שייכות וגיוס משאבים. 
פעילות הארגון מנוהלת באופן מקצועי ויעיל, בבקרה ובשקיפות מלאה לכלל הציבור.

Back to Top