תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

מקדמים מעורבות החברתית של נוער עם מוגבלות

מקדמים מעורבות החברתית של נוער עם מוגבלות

התנדבות של בני נוער עם מוגבלות משפרת את הערך העצמי והמיומנויות, ותורמת גם לגוף המעסיק

אחת התפיסות החברתיות הנפוצות מתייחסת לאנשים עם מוגבלות במונחים המדגישים את מוגבלותם, ולא את מסוגלותם ויכולתם לתרום לחברה. זה מסביר אולי את העובדה כי אנשים עם מוגבלות מתנדבים פחות מאנשים ללא מוגבלות.

עם זאת מחקרים מראים כי התנדבות של נוער עם מוגבלות תורמת לעלייה בתחושת הערך העצמי שלהם, שיפור במיומנויות אישיות, התנהגותיות וחברתיות ופיתוח מיומנויות תעסוקה חדשות. לצד אלה ניכרות גם התועלות לארגון הבוחר בהעסקת מתנדבים עם מוגבלות כמו נגישות לקבוצה גדולה של אנשים בעלי מיומנויות וכישורים, צמצום תחלופת המתנדבים, שיפור תדמית הארגון ויכולתו לגייס משאבים ועוד.

על רקע זה ג׳וינט-אשלים מציעה לרשויות וארגונים להצטרף לתוכנית חדשה של מעורבות חברתית והתנדבות של בני נוער עם מוגבלות. מטרת התוכנית היא לשלב בני נוער עם מוגבלות בהתנדבות בעלת ערך, המותאמת לצורכיהם ומאפשרת להם למצות את יכולותיהם.


התוכנית נועדה לקדם חינוך להתנדבות ומעורבות חברתית של ילדים ונוער עם מוגבלות; להרחיב את אפשרויות ההתנדבות לנוער עם מוגבלות תוך צמצום חסמים בקרב מנהלי התנדבות, מקומות השמה ובני הנוער עצמם; לפתח ידע וכלים לשילוב מיטבי של נוער עם מוגבלות במערך המתנדבים; לפתח תוכניות התנדבות ולהרחיב את האפשרויות למגוון תפקידים בעלי ערך ומקומות התנדבות לנוער עם מוגבלות ולשנות עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בכלל האוכלוסייה.

דרכי הפעולה שידרשו לשם כך כוללות הנגשת פלטפורמות קיימות של התנדבות נוער וחינוך להתנדבות, באמצעות פיתוח והפצה של ידע, כלים ותכניות המותאמות לאופי התכנית ומתכונתה. הפיתוח יכלול פיילוט שייערך בשבע רשויות ויכלול את מערכת החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי, הרשויות המקומיות וארגונים נוספים (עמותות, מתנ״סים ועוד).

רשויות המעונינות להצטרף לתוכנית יוכלו למצוא פרטים נוספים כאן. לטופס ההצטרפות לתוכנית הקליקו כאן.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 15/11/2015

Back to Top