תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

סוגרים ופותחים שנה – עם תודה

סוגרים ופותחים שנה – עם תודה

סוף השנה האזרחית הוא הזדמנות ראויה להודות לכל שותפינו

לקראת סוף שנת 2016 אנחנו רוצים לומר תודה לשותפינו הרבים לפעילות עם החברה הישראלית.

תודה לקיבוצניקים - המתנדבים באלפיהם, תורמים מזמנם ומכספם, עושים ופועלים במסגרות ובאופן עצמאי, בקבוצות ובודדים, בכל מגזרי החברה הישראלית.

תודה לקיבוצים - התורמים והמתנדבים, המארחים והמזמינים, אלה שעושים, אלה שמסייעים, ואלה שמאפשרים. תודה לבעלי התפקידים בקיבוצים בכל התחומים. תודה לצוותי המעורבות החברתית הוותיקים והחדשים הקמים בעת האחרונה בקיבוצים בכל רחבי הארץ. כולם מדגישים כיצד פעולה למען האחר היא חלק מהזהות הקיבוצית.

תודה למפעלי התעשייה הקיבוציים - המשקיעים משאבים בתחומי המעורבות השונים. תודה על הנכונות והרצון לשתף ולתת השראה לאחרים – ותודה על המענה המהיר והחיובי בכל מפעל אליו פנינו. תודה מיוחדת לאיגוד התעשייה הקיבוצית על שיתוף פעולה מתמשך בקידום המעורבות החברתית.

תודה לארגונים הכלכליים והאזוריים, שותפים משמעותיים לאורך כל הדרך בפעילותנו עם החברה הישראלית. תודה ענקית לברית פיקוח, ביטוח חקלאי, וללקט ישראל - על שיתוף פעולה פורה ומתמשך. תודה למכללות הקיבוציות, ליחידות המעורבות החברתית בסמינרים, על שיתופי הפעולה הנרקמים עם גורמים פעילים בתחום החינוך. תודה לתנועה הקיבוצית ולתנועת הקיבוץ הדתי על השותפות, ותודה לחבצלת – המהווה עבורנו בית חם ומחבק.

תודה לחברי ההנהלה הציבורית וחברי ההנהלה הפעילה שלנו – התורמים מזמנם בהתנדבות, ובראשם במסירות שאין דומה לה - גברי ברגיל. ואחרונים (אבל חביבים!) תודה לצוות המסור של "קיבוצניקים עם החברה" ושל "קיבוצים עם החברה – קהילה מתנדבת".

נמשיך במלוא התנופה גם בשנת 2017.


Back to Top