תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

הוקרה ירוקה לשומרי הסביבה

משמרים את צוק הכורכר

 אותות הוקרה הוענקו לאחרונה ל״שומרי הצוק״ על פעילותם להצלת צוק הכורכר של ארסוף קדם

פעילי סביבה מהמועצה האזורית חוף־השרון - "שומרי המצוק" ו"נאמני בריכות רשפון" - קיבלו אותות הוקרה בטקס שהתקיים לאחרונה. שומרי־המצוק שקיבלו את האותות חברים בקבוצת תושבים מתנדבים, שאימצו את מצוק הכורכר של ארסוף קדם: סוזן רובינשטיין (בצרה), דני מנהיים (ארסוף קדם) ועדי רוזנטל (שפיים). השלושה פועלים זה שנים מספר להגנת השטח, המתאפיין בערכיות אקולוגית ונופית גבוהה, ולהפיכתו למרחב טיילות מוגן.

בטקס הוענקו כארבעים תעודות הוקרה לפעילים ולפעילות מהרשויות השונות, על עשייה מגוונת ומבורכת: קידום אורח חיים מקיים במוסדות החינוך, פיתוח גינות קהילתיות במרחב העירוני, פעילות למען שימור ערכי טבע מוגנים, ועוד. לפעילים הוענק שי ירוק ומיוחד, יציר כפיהם של המשתקמים בעמותת "אנוש", המתמודדים עם קשיים נפשיים.

 


Back to Top