תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

כלכלה וחברה במילואות

כישורית

תשלובת מילואות צירפה את קיבוץ כישור ואת כישורית כחברים בארגון ״משקי המפרץ״

את האסֵפה השנתית של תשלובת "מילואות" שבבעלות קיבוצי הגליל המערבי, בחרו מנהליה לקיים בקיבוץ כישור לרגל צירופו כחבר ה-26 בארגון "משקי המפרץ". לקהל המוזמנים הוצגה הפעילות של כישור ושל כישורית, המשמשת בית לבעלי צרכים מיוחדים.

"המודל הייחודי של כישור וכישורית מציב אתגרים יום-יומיים", אומר ישראל אשל מזכיר הקיבוץ (לנחמן גלבוע מעיתון "ידיעות הקיבוץ"), "ובכללם יצירת חגורת ביטחון לכישורית, המשמשת בית לחיים לחבריה. המודל הייחודי הוא דגל ודוגמת מופת לכל המקדשים את השיתוף ואת השילוב של אוכלוסיות מיוחדות בחברה בכלל ובחברה הישראלית בפרט".

און ברזילי מקיבוץ ראש הנקרה, מנכ"ל תשלובת מילואות, מוסיף: "קלטנו את קיבוץ כישור ללא תמורה מתוך הכרה והערכה לפעילות כישור בתחום הקהילתי, ובשילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, וזאת מתוך הכרה שיש גם לגוף כלכלי כמו תשלובת מילואות יעדים נוספים בתחום החברתי, שחשיבותם אינה נופלת מחשיבות התחום הכלכלי שעליו אנו מופקדים".

 


Back to Top