תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

הקיבוץ הדתי נרתם לשליחות חברתית

הקיבוץ הדתי

הקיבוץ הדתי ייפעל להקמת צוותי מעורבות חברתית ובראשם רכז בכל קיבוצי התנועה

בישיבת מזכירות תנועת הקיבוץ הדתי שהתקיימה לאחרונה יחד עם נציגי "קיבוצניקים עם החברה", הוחלט במקביל לפעילות הענפה הקיימת בהם היום, לפעול להקמת צוותי מעורבות חברתית ובראשם רכז בכל קיבוצי התנועה.
  
בסיכום הישיבה נכתב בין השאר: "נדמה שהשעה בשלה, והלבבות הוכשרו לשוב ולעסוק בשליחות שלנו בפנים ובחוץ. בין היעדים שהגדרנו היו: הפעלת רכז וצוות מעורבות חברתית בכל אחד מהיישובים, חתירה לקיומו של מפעל חינוכי-חברתי אחד לפחות בכל אחד מיישובי התנועה, הקצאת מקור תקציבי לנושא, בחירת המשימות הלאומיות והחברתיות המתאימות והנכונות עבור התנועה והיישובים. נפגשנו במזכירות הפעילה עם אנשי מיזם 'קיבוצניקים עם החברה' - המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית, ודנו על שת"פים שונים, והסתייעות בניסיון, בקשרים וביכולת התיווך של האירגון. צוות מטעמנו ישלים מיפוי המצב הקיים בקיבוצים, ויפעל ליצירת תשתית מתאימה לקידום הנושא בתוך הקיבוצים, ולחיבור החברים גם לפעולות התנדבות ׳אישיות׳. בקרוב נשתף אתכם בתכנית העבודה המתגבשת בנושא". 

Back to Top