תפריט נגיש

המיזם הקיבוצי לעידוד ההתנדבות, התרומה והמעורבות החברתית

  • א
  • א
  • צבע נגיש

קיבוצניקים עם החברה

קיבוצניקים עם החברה

מיזם "קיבוצניקים עם החברה״, פועל לקידום ועידוד המעורבות החברתית, התרומה וההתנדבות של קיבוצניקים וקיבוצים בכל רחבי הארץ.

באתר שלנו תוכלו ללמוד על תחומי המעורבות החברתית בקיבוצים, בארגונים הקיבוציים, בתעשייה הקיבוצית, בתנועה הקיבוצית ועל ידי קיבוצניקים בכל מקום. כאן תוכלו להכיר גופים המחפשים אחר מתנדבים או לאתר תחומי התנדבות רלוונטיים, לקרוא חדשות ועדכונים בתחומי מעורבות חברתית והתנדבות ולהכיר את פניה השונים של העשייה החברתית במרחב הקיבוצי בעבר ובהווה.  

leketBtnpaamonimBtntovanot squar

קיבוצניקים עם החברה

"קיבוצניקים עם החברה" פועל בקרב הקיבוצים וחבריהם למען עידוד ההתנדבות והעזרה לזולת, מעורבות בקהילה, תרומה משמעותית לחברה הישראלית וחיזוק ערכי הסולידריות והערבות ההדדית. 

הארגון יוזם ומקדם הזדמנויות להתנדבות; מהווה מוקד לתרומה ולעשייה חברתית; מרכז את פעילות ההתנדבות שעושים הקיבוצים וחבריהם ברחבי הארץ; מפעיל מערכת הכוונה, תמיכה, הכשרה וליווי של המתנדבים ומספק תשתית ארגונית וניהולית לפעילותם: מאגר מידע, רשת קשר, שייכות וגיוס משאבים. 
פעילות הארגון מנוהלת באופן מקצועי ויעיל, בבקרה ובשקיפות מלאה לכלל הציבור.

Back to Top